Bùi Văn Long đang chơi rất lên chân trong màu áo mới SHB.ĐN